Віталій Захарченко

Віталій Захарченко

Інформація взята з автореферата “Організаційно-правові засади реформування системи державної служби в Україні. Дніпропетровськ, 2007”:

У 2007 році в ДРІДУ НАДУ захистився Віталій Юрійович Захарченко (25.00.03) . В першому розділі своєї роботи дослідник відмічає тенденції сучасного реформування, такі як поступова переорієнтація держслужби на тіснішу взаємодію з громадянами, створення механізмів зворотного зв’язку, застосування нових критеріїв оцінки її ефективності та підвищення відкритості держслужби тощо.

Їх фіксація говорить про поступову еволюцію цього інституту в бік цінностей демократії та громадянського суспільства. Так, автор демонструє, що основною причиною необхідності проведення системних змін державної служби виступає те, що змінюються її цілі та фундаментальні принципи (вже не благо держави, як було за СРСР, а благо суспільства).

В таких умовах цілком слушним є застосування “менеджерального” підходу при оцінці діяльності державних службовців. Разом з тим, В.Ю.Захарченко зазначає, що досі недостатньо уваги приділяли розробці питань етичної моралі та службової етики, які, до речі, є одними з головних царин розробки сучасної західної філософії. А це може привести до погіршення ситуації з найбільш серйозними з дисфункцій державної служби, а саме бюрократизмом та корупцією.

А ви як гадаєте, друзі, чи керується вище зазначеними принципами у роботі пан Захарченко?

Tags: , , , , , , ,

This entry was posted on Субота, квітня 7, 2012 at 19:25 and is filed under Новини, Україна. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.